Varde Kaserne
Varde Kaserne, hjemsted for Danske Artilleriregiment og Hærens Ildstøtteskole